Beroepscode

Een psychotherapeut heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. Deze zogenaamde beroepscode kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten: www.lvvp.info

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Wanneer u in psychotherapie gaat is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw therapeut. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
Hierin staan onder andere beschreven:

  • Uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • Uw recht op informatie
  • Uw recht op inzage van uw dossier
  • Uw recht op geheimhouding van uw gegevens
  • Uw recht om een klacht in te dienen

Klachten

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of therapeut dan hopen we natuurlijk dat u naar ons toe zult komen zodat we het samen kunnen proberen op te lossen.
Als we er samen niet uit komen dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten waarbij wij zijn aangesloten ( lvvp.info, wat als ik ontevreden ben over de behandeling).

Kwaliteitsstatuut

Zie de persoonlijke pagina van de behandelaar voor zijn of haar kwaliteitsstatuut (menu linkerzijde).

copyright Psychotherapiepraktijken Leiden

2016