Kosten

Psychotherapie en psychologische behandeling worden vergoed via het basispakket van uw zorgverzekering als u een verwijzing heeft van uw huisarts voor een behandeling in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Heeft u een verwijzing voor de generalistische basis-GGZ, dan heeft u afhankelijk van de zwaarte van uw problematiek recht op ongeveer 4 tot 12 zittingen. Als u een verwijzing heeft voor de specialistische GGZ, dan is er een langerdurende behandeling mogelijk.

De betaling en vergoeding verloopt per gehele behandeling en niet per sessie. Dit wordt een Diagnose Behandel Combinatie genoemd (DBC). De tarieven voor DBC's worden  door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld en jaarlijks bijgesteld (download tarieven van de nza).

Aan het einde van de behandeling ontvangt u of uw zorgverzekeraar de DBC-nota. De hoogte hiervan hangt af van de aard van het probleem en de duur van de behandeling. Bij langer durende behandelingen wordt standaard na één jaar een nota verstuurd.

Als wij een overeenkomst hebben gesloten met uw zorgverzekeraar, sturen wij rechtstreeks de DBC-nota naar uw zorgverzekeraar en krijgt u 100% van de behandeling vergoed.

U betaalt:

  1. Het standaard eigen risico (in 2020 is dat 385 euro). Mensen met een minimuminkomen krijgen de verhoging terug via de Zorgtoeslag.
  2. Eventueel betaalt u nog vrijwillig eigen risico (tussen de 0 en 500 euro, afhankelijk van uw eigen keuze).

Eigen risico geldt voor alle zorg die u heeft gebruikt in dat jaar, ook bij andere zorgverleners.

Hebben wij geen overeenkomst gesloten met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u zelf de nota van ons en kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een naturapolis (als basispakket) dan vergoedt de verzekeraar in dat geval 60% tot 80% van de nota. Bij een restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar 100% van de DBC-nota.

Overeenkomsten

De vergoeding van de behandeling is afhankelijk van de overeenkomst die de therapeut met uw zorgverzekeraar heeft. Per therapeut hebben we verschillende overeenkomsten afgesloten. Kijkt u voor precieze informatie hierover op de persoonlijke pagina van de therapeut.

Bij het merendeel van de zorgverzekeraars is sprake van een toegewezen budget en wisselt het per therapeut, of en welke behandelruimte we hebben. Dit zullen we met u bespreken bij de telefonische aanmelding.

Per ieder nieuwe verzekeringsjaar kunt u een restitutiepolis afsluiten en/of van zorgverzekeraar wisselen. De kosten van de behandeling worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar waarbij u bij de start van de behandeling verzekerd bent.

Tarief zelbetalend

Tarief zelfbetalers (zorg)product

Het tarief in de praktijken voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa Vastgestelde tarieven voor de GB-GGZ en de S-GGZ, met een maximum gemiddeld uurtarief van 110,27 euro. Als zelfbetaler kunt u deze rekeningen niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Tarief overig (zorg)product

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie 'OZP niet-basispakketzorg consult', vastgesteld door de NZa, is voor 2020 110,27 euro per sessie. Het tarief in de praktijken is 100% van dit vastgestelde tarief.

Afzegging en annulering

De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd zullen bij u in rekening worden gebracht. Het tarief hiervoor is EUR 50,- en de factuur ontvangt u rechtstreeks van de behandelaar.

copyright Psychotherapiepraktijken Leiden

2016